วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ

 

2. เลือกขนาดหรือปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อ

 

3. ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ แล้วคลิกปุ่ม Add to cart

 

4. หน้าตะกร้าสินค้า คลิกปุ่ม Process to checkout

 

5. ป้อนรายเอียดของลูกค้า แล้วคลิกปุ่ม Place order

 

6. ระบบบันทึกคำสั่งซื้อของท่านเรียบร้อย พร้อมสรุปรายการสั่งซื้อ และวิธีการชำระเงิน 
(เมื่อชำระเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ทันที)

 

 

โอนค่าสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Kbank กสิกร online
ID: 617-2-09006-9
Nane: Rosanut Thapanawanich
ชื่อ: ฬสณัฐ ฐาปนวาณิชย์

 

7. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งชำระเงินที่เมนู  วิธีการสั่งซื้อ > แจ้งชำระเงิน

 

ป้อนรายละเอียดการชำระเงิน แล้วคลิก Submit Payment Detail